Untitled DocumentSkładki PZW w Okręgu Bielsko-Biała
w roku 2014


Lp. Rodzaj składki Cena
1
Składka członkowska:
 1. Podstawowa
 2. Ulgowa 50% - dla:
  • młodzież szkolna, studenci w wieku16-24 lat
  • członkowie odznaczeni Srebną i Złotą Odznaką PZW
  • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
  • kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 3. Ulgowa 75% - dla:
  • członkowie uczestnicy do lat 16
  • członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

68
34
17
2
Składka okręgowa na zarybienie, zagospodarowanie i ochronę wód
 1. Podstawowa pełna na WODY NIZINNE
 2. Ulgowa pełna na WODY NIZINNE dla:
  • młodzież szkolna, studenci w wieku16-24 lat
  • członkowie odznaczeni Srebną i Złotą Odznaką PZW
  • emeryci i renciści o dochodach do 750zł netto miesięcznie
 3. Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 4. Kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 5. Członek uczestnik
 6. Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 7. Podstawowa pełna na WODY NIZINNE I GÓRSKIE
 8. Ulgowa pełna na WODY NIZINNE I GÓRSKIE dla:
  • młodzież szkolna, studenci w wieku16-24 lat
  • członkowie odznaczeni Srebną i Złotą Odznaką PZW
  • emeryci i renciści o dochodach do 750zł netto miesięcznie
 9. Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 10. Kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 11. Członek uczestnik
 12. Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami


120
6070
70
30
zwolnieni

135
7585
85
45
zwolnieni

3
Wpisowe członkowskie:
 • członek zwyczajny PZW
 • członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)

25
12
4
Legitymacja członkowska::
 • członek zwyczajny PZW
 • członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)

5
zwolnieni

5

Składka okręgowa okresowa 1-dniowa (skarbnicy kół, punkty sprzedaży, przelew bankowy) dla:

25
40

6

Składka okręgowa okresowa 3-dniowa (skarbnicy kół, punkty sprzedaży, przelew bankowy) dla:

50
75
7
Składka okręgowa okresowa 7-dniowa (skarbnicy kół, punkty sprzedaży, przelew bankowy) dla:

75
120
8
Opłata egzaminacyjna:
 • normalna
 • członek uczestnik (do 16 roku życia)
Wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZW Bielsko-Biała
17 1050 1070 1000 0001 0004 2308
z dopiskiem w tytule przelewu: Egzamin Koło Xxx

20
zwolnieni
9
Ubezpieczenie

2,5

10
Szczegóły Porozumień (wysokość składek, warunki połowu itd.), patrz tutaj
 
 UWAGA: Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Zawarte przez okręg porozumienia wymagają odrębnej opłaty.

UWAGA: Każdy łowicy ma obowiązek posiadania Zezwolenia, bez którego łowienie (dotyczy również okresówek) jest niezgodne z prawem. Dotyczy to również dokonujących wpłat przelewem.

UWAGA: Każdy wędkarz podczas połowu dla zachowania jego legalności musi posiadać przy sobie następujące dokumenty:

 • Karta wędkarska
 • Zezwolenie
 • Znaki dopłaty składki okręgowej na zarybianie lub Porozumienia
UWAGA: W przypadku opłaty okresowej dokonanej przelewem na konto w wysokości niezgodnej z obowiązującym cennikiem, opłata ta jest w całości nieważna. W razie kontroli połów taki będzie traktowany jako prowadzony bez opłaty.

 • Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, wędkująca w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna jest zwolniona z opłacania składek.
 • Składkę członka uczestnika opłaca młodzież zrzeszona w PZW do 16 roku życia. Uprawnia go ona do wędkowania w wodach nizinnych PZW na terenie całego kraju.
 • Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 • Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego i limitu zwolniony jest z opłacania składek.
 • Honorowi Członkowie PZW zgodnie z par.15 pkt.2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł Członka Honorowego.
 • Zniżki w składkach z tytułu odznaczeń Złotą lub Srebrną Odznaką PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 • Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 • Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 0.00 do 24.00.
 • Zezwolenia okresowe 1, 3 i 7-dniowe zrzeszeni mogą zakupić w następujących punktach lub przelewem bankowym, niezrzeszeni wnoszą opłaty wyłącznie przelewem bankowym (i drukują Zezwolenie ze strony):
  • Zarząd Okręgu PZW w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka11
  • Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy U Rumcajsa, 34-300 Żywiec-Moszczanica, ul. Królowej Jadwigi
  • Sklep wędkarski w Kobiernicach, ul. Krakowska 20 (obok ronda przy trasie Kęty-Bielsko-Biała), tel. 509-208-140, 515-137-510.
  • Sklep sportowo-wędkarski w Czernichowie, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 51a (przy głównej drodze na Żywiec, 500m poniżej wiszącej kładki nad kanałem), kom (+48) 696 421 788
  • Sklep zoologiczno-wędkarski Bormag w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Legionów 44a (500m od ronda przy nowym moście na Sole przy głównej drodze wylotowej w kierunku Brzeszcze/Pszczyna), kom (+48) 889 272 306, wyłącznie w godzinach otwarcia sklepu: pn-pt 9-18, sob 9-14.
  • Hotel ODYS, Tresna, ul. Nad Jeziorem 99 (od strony Zarzecza).

 

 


:: Copyright PZW Bielsko-Biała :: Design by pnd :: Statistic by statystyki www stat.pl ::